Kapmelding gemeente De Marne

Introductie

In de gemeente De Marne willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het bomenbestand. U mag daarom niet zomaar een boom kappen, kandelaberen of knotten. In de bomenverordening van de gemeente De Marne staat precies aangegeven wanneer u wel of geen melding van voorgenomen kap moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen.

Het kan zijn dat de gemeente u voorwaarden stelt voor de kap. Bijvoorbeeld een plicht tot herplant.

De gemeente toetst de boom op verschillende onderdelen:

• de mate van overlast
• de vitaliteit
• de aanwezige kwaliteiten.

Naast de toets doet de gemeente een quick-scan Flora- en Faunawet. Blijkt uit deze quick-scan dat nader onderzoek noodzakelijk is, of de kap in strijd is met de Flora- en Faunawet, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Met dit formulier kunt u een kapmelding doen. Binnen enkele dagen krijgt u bericht of u mag kappen of niet.


Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Voortgang binnen de vragen

U bent op 0% van het formulier

  Voortgang: 0%  
Voortgang
 

* Vragen met een ster zijn verplicht

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden