Verhuizing doorgeven

Introductie

Termijn van aangifte    De datum van verhuizing kan niet in het verleden liggen. Bent u al verhuisd, kies dan de datum van vandaag.   

Benodigdheden    Om de aangifte van verhuizing af te ronden moet u uw burgerservicenummer (ook van degene die toestemming tot inwoning geeft en/of meeverhuizende echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner) invullen. Ook vragen wij naar het documentnummer van uw legitimatiebewijs. 

Afhandeling    Als alle gegevens juist zijn wordt de aangifte verwerkt.

Doelgroep    Vanaf 16 jaar kan iedereen de eigen verhuizing doorgeven. Meerderjarige personen die mee verhuizen moeten een eigen formulier invullen of moeten zelf aangifte doen (echtgeno(ot(e), geregistreerd partner en inwonende kinderen uitgezonderd). Als u vanuit deze gemeente verhuist naar een andere gemeente dan moet u daar binnen 5 dagen aangifte van doen in de nieuwe gemeente. Uitschrijven in de gemeente waaruit u vertrekt is niet nodig. U kunt met dit formulier maximaal acht kinderen invullen. Indien er meer dan acht kinderen meeverhuizen kunt u niet gebruik maken van dit formulier.  Neem dan contact op met het taakveld Burgerzaken.

Verstrekking aan derden    Het is mogelijk om in de Basisregistratie Personen een aantekening te laten plaatsen op het beperken van gegevensverstrekking. Uw gegevens worden dan niet zonder meer aan derden verstrekt. Nadere informatie kunt u verkrijgen via: www.demarne.nl, burgerzaken@demarne.nl of op werkdagen tussen 08.00-12.00 uur en 12.30-16.30 uur, vrijdags van 08.00-12.00 uur via telefoonnummer 0595-575500.


Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Voortgang binnen de vragen

U bent op 0% van het formulier

  Voortgang: 0%  
Voortgang
 

* Vragen met een ster zijn verplicht

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden